Elanders Dental AB

Beställ av oss

Vill du göra en beställning offline precis som tidigare går det bra att följa instruktionerna nedan.

1

Börja med att välja produkt

Vi har en stor mängd produkter att erbjuda, därför är det viktigt att de är specificerade på anvisningen (beställningssedeln).

2

Ladda ner anvisningen

Här skriver du all information som du vill att vi ska veta för att kunna utföra arbetet.

Rådet är att vara så noggrann som möjligt för att undvika oklarheter och för att spara tid. På konventionell protetik: materialval/färg på kronan etc.

På implantat: skruvad/cementerad, materialval etc.

3

Checklistor

Ladda ner checklistan för din valda produkt bland blanketterna här nedanför.

Kontrollera att du har bifogat all information som vi behöver för att kunna behandla din beställning.

4

Skicka in

Skicka in din ifyllda beställningssedel till:

Elanders Dental Lab
Bildhuggarvägen 1
Box 28
121 21 Johanneshov