Elanders Dental AB

Elanders Dental Akademi

Varför gör vi en egen sida om det här?

Vår devis:

”Vi gör alltid vårt bästa för patienten och vi levererar”

Tar vi bort nån del av detta blir det inte kvalitet.

Sen är det såklart kvaliteten på inkommande arbete som avgör om vi kan göra vårt bästa och leverera.

Vi får in 20-30 ordrar/anvisningar per dag. 50% uppfyller inte kvalitetskraven, dvs vi kan inte göra ett kvalitetsarbete på det vi får in. Det tvingar oss att ringa er och komplettera anvisningen vilket vi gärna gör, men det tar av er tid och vår.

Så här är vi vana att få våra beställningar:

Alginatavtryck

Att ta ett alginat är nåt som många gör och som är otroligt exakt om man gör rätt. Svå ...

Anvisning=Ordersedel

Anvisningen skall enligt Läkemedelsverket innehålla följande: 1. Underskrift av behand ...

Tvåkomponentsavtryck

En vanlig felkälla med 2 komponentsavtryck är att det på något sätt inte integrerar si ...

Fler saker:

Tand och inslipning

När du får en produkt av oss är den inslagen i artikulator efter ditt index. Våra krit ...

Preppteknik

Angående preppteknik så finns det mycket att säga. En stor del av det estetiska i arbe ...

Indextagning Manual

Index är till för att ge oss en exakt registrering av hur patienten biter. Ett index s ...

Från provisorier till färdig behandling

Arbetsgång för att skapa ett förutsägbart resultat Tandläkare eller på Elanders Dental ...

Cementering

Eftersom vi skannar alla arbeten, kan vi ställa in My-storlek på cementspace. Om vi då ...

Protokoll uppvaxningar, Smile design

Protokoll för uppvaxningar och digital smiledesign. För er som vill ha ett så bra resu ...